Aldona Jaźwińska

Asystent ds. księgowości

Absolwentka studiów o specjalności rachunkowość. W firmie zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, kadrami i płacami.

Certyfikat SaldeoSmart