Aneta Sawicka

Asystent ds. księgowości

W firmie zajmuje się prowadzeniem uproszczonej księgowości, kadrami i placami oraz rozliczaniem czasu pracy kierowców.

Certyfikat SaldeoSmart

Certyfikat: Podnoszenie kompetencji cyfrowych w zakresie analizy i rozliczenia czasu pracy kierowcy z wykorzystaniem środków zdalnej obsługi klienta