Mirosław Roszczyc

WŁAŚCICIEL FIRMY doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Wydziale Prawa  oraz podyplomowych studiów w zakresie obsługi celno-podatkowej obrotu międzynarodowego na Wydziale Ekonomi Uniwersytetu w Białymstoku.  W 2022 wykształcenie uzupełnił na prestiżowej Uczelni Łazarskiego. Podyplomowe studia Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa). Samodzielny księgowy bilansista  wg tytułu nadanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Długoletni pracownik służb skarbowych zajmujący się kontrolą podatkową w Firmie. Autor książki pod recenzją prof.dr.hab.E.Ruśkowskiego „Kontrola Podatkowa w twojej Firmie”. Po zdaniu z wynikiem pozytywnym Egzaminu państwowego w zakresie Doradztwa Podatkowego w roku 2010 zajął się działalnością w tym zakresie . W trakcie prowadzenia  działalności  dodatkowo pełnił funkcję  Przewodniczący Rady Powiatowej w Bielsku Podlaskim Podlaskie Izby Rolniczej oraz delegata wojewódzkiego w zakresie problematyki związanej z rolnictwem. W roku 2013 odznaczony został przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  uzyskując odznakę honorową „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”.  Ponadto przeprowadził szereg szkoleń w zakresu problematyki związanej z działalnością rolniczą i gospodarczą oraz pozyskiwania środków z UE. Szkolenia prowadzono między innymi dla Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku, Regionalnego Centrum Szkoleniowego w Białymstoku, Podlaskiej fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, Stowarzyszenia  Księgowych w Polsce, Podlaskiej Izby Rolniczej
Dokument poświadczający egzamin państwowy

Certyfikat podnoszenie kompetencji cyfrowych w zakresie analizy i rozliczenia czasu pracy kierowcy z wykorzystaniem środków zdalnej obsługi klienta

Akt nadania: Wiarygodność i zaufanie

Świadectwo ukończenia kursu: Podnoszenie kompetencji cyfrowych w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy kierowcy z wykorzystaniem środków zdalnej obsługi klienta