Urszula Hołodok

Kierownik biura, główny księgowy, specjalista ds. rachunkowości, doradca bankowy MŚP, inspektor ds. BHP

Absolwentka Ekonomii i podyplomowych studiów z Rachunkowości wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. W firmie zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sprawami kadrowo-płacowymi oraz rozliczaniem czasu pracy kierowców.

Certyfikat głównego księgowego

Certyfikat specjalisty ds. rachunkowości

Certyfikat: lontex rozliczanie czasu pracy kierowców na poziomie zaawansowanym

Certyfikat: lontex GPS na poziomie zaawansowanym

Certyfikat: podnoszenie kompetencji cyfrowych w zakresie analizy i rozliczenia czasu pracy kierowcy z wykorzystaniem środków zdalnej obsługi klienta

Certyfikat: I stopnia kierownika biura rachunkowego

Zaświadczenie: I stopnia kierownika biura rachunkowego

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kandydata na głównego księgowego

Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – główny księgowy

Zaświadczenie: uczestnictwa w Kursie Przygotowawczym dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych

Dyplom: ukończenia Kursu Przygotowawczego dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych

Świadectwo ukończenia kursu: Podnoszenie kompetencji cyfrowych w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy kierowcy z wykorzystaniem środków zdalnej obsługi klienta

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych BHP

Zaświadczenie ukończenia szkolenia: “Podatki 2023 dla praktyków”

 

Certyfikaty inne: SaldeoSmart